Kalkulator wynagrodzeń umożliwia wyliczenie rocznego wynagrodzenia netto na podstawie podanej kwoty brutto lub rocznego wynagrodzenia brutto na podstawie podanej kwoty netto. Podaj miesięczną kwotę wynagrodzenia dla umowy o pracę oraz wypełnij dodatkowe parametry i naciśnij przycisk Wylicz.
Podaj dane
Wynagrodzenie miesięczne
Brutto czy netto
brutto
netto

Praca poza miejscem zamieszkania
Wspólne rozliczenie z małżonkiem
Kwota wolna przysługuje
Rezygnuję z ulgi dla klasy średniej
Ulga dla młodych, rodzina 4+, senior lub na powrót
Autorskie koszty uzyskania przychodu (50%)
Procent wynagrodzenia podlegający kosztom autorskim
Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat